GOUWE OUWE.. 20 JAAR GELEDEN DEEL 25

Deze aflevering wil ik wijden aan enerzijds een terugblik op het succesvolle seizoen 1970/71, anderzijds wil ik vooruitlopen op het seizoen 1971/72.

Terugkijkend op het seizoen 1970/ 71 kan ik, met de voorgaande afleveringen bij de hand, en het jaarverslag van de toenmalige secretaris van TIJSC (de heer J.M.C.C. Herijgers) voor genoemd seizoen voor me liggend, niet anders concluderen dan dat Trappers nog nooit eerder zo'n geweldig jaar heeft beleefd. De resultaten:

1e team: Kampioen van Nederland,

winnaar Cup International,

winnaar Bob van de Heijden-Tournooi (RN-Cup in Rotterdam);

2e team: winnaar Coupe Nationale;

B- team: Kampioen van Nederland;

C- team: officieus Nederlands kampioen.

Vooral de "double" van het eerste team is spraakmakend. Alleen de Coupe Brabant moet Trappers aan Den Bosch laten. Trappers speelt goed in op de actie van de Tilburgse gemeente, "Tilburg Totaal" geheten. TIJSC maakt internationaal naam, door o.a. de wedstrijd tegen het A-Junioren team van Zweden, de ontvangst van het Zweedse juniorenteam van Mora IK en vooral dankzij de reeds geprezen zege op het eveneens uit Zweden afkomstige Karlskoga (zojuist gepromoveerd naar de le divisie) tijdens het internationale toernooi om de Coupe de la Ville de Chamonix.

Vastgesteld kan worden dat TIJSC, sedert de wedergeboorte in 1964, in zeven jaar tijd de top van het Nederlandse ijshockey heeft bereikt. Zulks met name ten koste van het trotse Hijs Hokij uit de "hopjesstad". Voornoemde secretaris, dhr. Herijgers, waarschuwt in het jaarverslag voor opportunistische gedachten. Feit is dat er met scheve ogen naar Trappers wordt gekeken. Wel onderkent hij een positieve benadering van de NIJB in de laatste weken. Niettemin wordt Tilburg betrokken in de negatieve publiciteit, zoals de affaire Simons en het gestaakte duel in Parijs met de daaruit voortvloeiende consequenties. De prestaties van het eerste team, onder de bezielende leiding van coach Callam, overheersen echter het afgelopen seizoen. Tot slot dankt de secretaris met name de houding van de Tilburgse supportersschare, zowel tijdens de uit- als thuiswedstrijden in binnen- en buitenland!

Na deze terugblik lijkt het interessant thans reeds een blik in de toekomst te werpen. De schaduwen van het nieuwe seizoen werpen zich in de zomerperiode reeds vooruit. Wat wordt aan de fans bekend gemaakt tijdens deze ijshockeyloze periode? Het betreft de navolgende informatie:

1) de Tilburgse spelers Simons en Christiaans worden vrijgesproken n.a.v. de gebeurtenissen in Parijs. Dit na beroep van de NIJB. Alleen Peters en Smulders blijven geschorst (Peters was reeds door het Trappers bestuur geschorst);

2) gesproken wordt van 11 clubs in de hoogste divisie en 12 teams in de Cup International. Later blijkt dit niet haalbaar;

3) Trappers moet in de openingsronde van de Europa Cup uitkomen tegen het Hongaarse Ferencvaros Boedapest. Beide wedstrijden worden in Tilburg gespeeld en wel op 1 en 4 oktober 1971;

4) het nationale team van de USSR zal op 21 september 1971 aantreden tegen Trappers in Tilburg en een dag later in Utrecht.

5) Trappers verwelkomt als nieuwe sterspelers de Amerikaan Ormiston (die Peters moet vervangen) en de Canadees Differ;

6) Göbel en Van Veghel zullen als Nederlandse-Canadees terugkeren, nu zij niet in Nederlandse militaire dienst moeten opkomen;

7) Trappers gaat met de gemeente praten over subsidie; het heeft het laatste seizoen meer fans getrokken dan Willem II en NOAD samen! !! Desondanks is er een tekort van 42.000 gulden en daar moet iets aan worden gedaan;

8) coach Callam werkt aan een instructieboek over ijshockey.

Tot zover de "voorbeschouwingen" op het nieuwe seizoen, 1971/72.

Moge het een net zo'n goed seizoen worden als het voorbije seizoen, hetwelk voor de fans ongeëvenaard is geweest.

Cees Pieterse.