GOUWE OUWE.. 20 JAAR GELEDEN DEEL 9 en 10

Nu de activiteiten in het seizoen 69/70 erop zitten, is het interessant een kleine nabeschouwing te maken. Wat zijn de resultaten?

Trappers kan door de late opening van de Pellikaanhal (28 november 1969) pas laat starten. Zij hebben er dan slechts een beperkt aantal trainingen opzitten, terwijl andere clubs een normale voorbereiding hebben gekend. Dat betekent voor Trappers vooral in december 1969 en januari 1970 een overladen programma: in vier maanden drieënveertig wedstrijden, een loodzware opgave. De trainingsachterstand is daardoor wel ingelopen... Het Tilburgse publiek krijgt geweldige wedstrijden voorgeschoteld, met name voor de Cup International, welke competitie een schot in de roos is.

De resultaten: 1)winnaar Cup International; 2)tweede in NK; 3)winnaar van een internationaal toernooi in Beaufort; 4)goede resultaten in oefenduels tegen gerenommeerde buitenlandse ploegen. Trappers heeft het Nederlands Kampioenschap aan Den Bosch moeten laten. Die "vergissing" zal volgend jaar in ieder geval weggepoetst moeten worden. Al met al een prima seizoen en het publiek is tevreden. Eind maart hebben zich al weer 300 seizoenkaarthouders gemeld voor het komende seizoen, dat op 2 oktober zal aanvangen.

De NIJB is van plan het aantal buitenlanders drastisch terug te brengen. Net name het duo Schweers-Henrichs (ja, Frans) is daarvan voorstander. Trappers is de meest fervente tegenstander: een Ploeg met weinig imports is voor een kritisch en verwend publiek, zoals in Tilburg, niet te "verkopen". Of andere clubs Trappers zullen steunen, zal afgewacht moeten worden.

Hoe dan ook, het Tilburgs publiek heeft een prima seizoen meebeleefd. Succes werkt aanstekelijk op het gemoed van de sportliefhebbers. Voorbeeld is o.a. het feit dat de bezoekers van de Gerco-bar aan het Piusplein geld bijeen leggen en een beker kopen, welke op 14 april aan Trappers wordt aangeboden "als extra beloning voor het veroveren van de Cup en als dank voor een groot aantal aantrekkelijke duels." Kastelein Cools heeft decoratie-schilder Venmans een raamschildering laten vervaardigen, welke openlijk getuigt van zijn aanhankelijkheid aan Trappers. Trappers leeft bij de bevolking!

Het Nieuwsblad publiceert op 3 april 1970 een cijfermatig overzicht inzake toeschouwers aantallen, omkleed met tekst. De interessantste gegevens:

-Cup International Thuisduels: 7 Toeschouwers: 24.052 Gem: 3.436

-Nederlandse kompetitie Thuisduels: 3 Toeschouwers: 7.066 Gem: 2.355

-Coupe Brabant Thuisduels: 2 Toeschouwers: 5.078 Gem: 2.539

-Vriendschappelijk Thuisduels: 8 Toeschouwers: 19.389 Gem: 2.424

-TOTAAL: 20 55.585 2.779

-Het totaal aantal van 55.585 is nagenoeg het dubbele van het voorgaande seizoen. Oorzaak is ongetwijfeld dat voor het eerst in een overdekt stadion is gespeeld. Ook zijn er mensen die, door middel van een bezoek aan een wedstrijd, de gelegenheid te baat hebben genomen de hal van binnen te bekijken.

-De cijfers van de Cup International zijn zeer florissant en ook de cijfers van de vriendschappelijke wedstrijden mogen er zijn.

-In Tilburg komen twee maal zoveel toeschouwers als in Den Haag en bijna vier maal zoveel als in Den Bosch. Daarbij moet nog opgemerkt worden dat veel Tilburgers de uitwedstrijden tegen Den Bosch hebben bezocht.

-Het aantal seizoenkaarthouders is 550 (Den Haag 240, Den Bosch 100). Deze aantallen zijn niet opgenomen in bovenstaande toeschouwersaantallen.

De Nederlandse kompetitie blijft zelfs in Tilburg beneden de belangstelling. Alleen tegen Geleen, dat buiten mededinging meedoet, komen 3700 (!) mensen.

Voor de huidige bestuursleden moet het bij het zien van deze cijfers "duizelen". Ik moge van de gelegenheid gebruik maken om het bestuur toe te wensen dat Trappers in de negentiger jaren zich voorspoedig zal ontwikkelen en weer een club van naam en grote toeschouwersaantallen mag worden.

Cees Pieterse.